Sternacon diesel-testi

Kotimainen, kvantitatiivinen mikrobitesti, joka selvittää dieselpolttoaineessa elävien bakteerien määrän. Dieselbakteerien tuomat ongelmat voidaan kätevästi ehkäistä säännöllisen testaamisen avulla.

Tavallisimmat dieseltankeissa elävien mikrobien aiheuttamat ongelmat ovat biomassan aiheuttamat suodattimien tukkeumat ja häiriöt polttoaineen syötössä.

Testi on helppo tehdä. Otetaan 0,5-1,0 dl dieseliä ja lisätään siihen n. 30% puhdasta vettä. Sekoitetaan hyvin ja kastetaan testilevyä näytteessä 5-10 sekuntia. Annetaan ylimääräisen nesteen valua pois, laitetaan testilevy takaisin putkiloon ja kierretään korkki kiinni. Asetetaan putkilo pystyasennossa huoneen lämpöön ja annetaan mahdollisen kasvuston kasvaa 2-4 päivää. Jos kasvustoa näkyy, testilevyn molemmat puolet kuvataan ja kuvat lähetetään analysoitavaksi. Analyysin jälkeen tulos ja mahdolliset hoito-ohjeet tulevat lähettäjän sähköpostiin.

Hinta 49 eur

Sisältää:

1 kpl STERNACO DIESEL -testi
Analyysi
Palaute ongelman hoito-ohjeineen

Kundinloggning

[advanced_iframe securitykey="201169"]