Mitä on dieselbakteeri?

Mikrobinen kasvusto dieseltankissa on yleisesti nimetty dieselbakteeriksi. Kyseessä ei ole vain yksi ainoa bakteeri, vaan useamman bakteerin summa. Dieselbakteeri voi vahingoittaa moottoria.

Bakteerit ovat yksisoluisia, kooltaan 1-10 micronia. Otollisissa olosuhteissa bakteeripopulaatio voi tuplaantua 20-30 minuutissa, toisin sanoen 1 bakteeri voi moninkertaistua 7000000 bakteeriksi seitsemässä tunnissa.

Mikrobeja on kaikkialla, mutta ilman ravintoa ja vettä ne eivät pysty lisääntymään. Dieselbakteerille dieselpolttoaine on ravintoa ja kun tankissa on vapaata vettä ja lämpötila on sopiva, bakteerit lähtevät lisääntymään.

Ihanteelliset olosuhteet bakteereille lisääntyä ovat siis riittävä vesi, ravinto ja oikea lämpötila. Diesel on ravintoa, kondenssivesi vettä ja suotuisa lämpötila 10-40 C.

Biodiesel on ilmeisesti helpommin käytettävää ravintoa bakteerille kuin tavallinen diesel, mutta suuremman ongelman biokomponentti tuo tullessaan toimiessaan emulgaattorina. Biodiesel pystyy sitomaan vettä itseensä. Se ei sinänsä ole ongelma, mutta jos esimerkiksi kondenssivettä on yli biodieselin sitomiskyvyn, ylimääräinen vesi jää pieninä pisaroina dieseliin. Tällöin veden ja dieselin rajapintaa on paljon, ja tässä rajapinnassa bakteeri lisääntyy. Yleisesti mikrobikasvustoa voi esiintyä kaikissa, myös perinteisissä dieselpolttoaineissa.

Seisova diesel tuo erityisen riskin bakteerikasvuun kuten myös tankit, joissa lämpötilan vaihtelut ovat suuria. Näitä ovat esimerkiksi tilatankit ja muut maanpäälliset säiliöt.

Hoitamaton mikrobinen kasvu voi aiheuttaa suuria ongelmia. Kasvusto tukkii suodattimet yms. ja kasvusto voi tuottaa ajan kanssa myös happoa, joka aiheuttaa korroosiota polttoainejärjestelmässä.

Dieselbakteerin kasvustoa on kutsuttu myös nimellä diesellevä. Tämä on harhaanjohtava ilmaisu, koska levä vaatii kasvaakseen valoa, jota tankeissa ei ole. Tankeissa esiintyvä tumma massa on bakteerien tuottamaa biomassaa.

Dieselbakteerin tuottama ongelma on helppo torjua tekemällä STERNACO DIESEL -testi säännöllisesti. Testi on kvantitatiivinen, eli se kertoo paljonko bakteereita on näytteessä. Testin sisältämän STERNACOn analyysin ja palautteen perusteella asiakas saa ohjeet mahdollisiksi jatkotoimenpiteiksi.

Kundinloggning

[advanced_iframe securitykey="201169"]